Blog

Testy psychometryczne w rekrutacji, rozwoju i zarządzaniu

Testy Thomas
Aktualności

Testy psychometryczne w rekrutacji, rozwoju i zarządzaniu

Pierwszy kontakt Klienta z dostawcą testów psychometrycznych najczęściej następuje wtedy, gdy w firmie pojawia się potrzeba usprawnienia procesów rekrutacji. Intuicyjnie, narzędzia takie jak testy predyspozycji, potencjału, zdolności poznawczych lub inteligencji emocjonalnej kojarzone są z zamiarem lepszego dopasowania nowego pracownika do wymagań roli, wartości i kultury organizacyjnej, a także menadżera i zespołu.

W rzeczywistości, zastosowania testów psychometrycznych sięgają daleko proces selekcji i obejmują całe spektrum procesów związanych z zarządzaniem ludźmi w organizacji. W tym artykule, omówię zastosowania testów na przykładzie portfolio Narzędzi Thomas International.

testy psychometryczne w rekrutacji, rozwoju, zarządzaniu

Testy psychometryczne w rekrutacji

Kluczem do sukcesu w procesach rekrutacyjnych jest wykonanie trafnego i szczegółowego opisu wymagań roli, a następnie przeprowadzenie diagnozy i wybór kandydatów najbardziej do tej roli dopasowanych. Zastosowanie analiz psychometrycznych w tym procesie, z jednej strony pozwala na precyzyjny i realistyczny opis wymagań, z drugiej wspólne z zatrudniającymi menadżerami ugruntowanie oczekiwań i zdefiniowanie możliwych rozbieżności. Przede wszystkim pomaga to wyeliminować nierealistyczne oczekiwania. Co więcej, można wtedy dokonać wyboru w sposób obiektywny, z wzięciem pod uwagę rzetelnie zmierzonych czynników kluczowych dla roli, a nie na bazie intuicji lub „chemii”, która pojawia się gdy spotykamy ludzi podobnych do nas.

Zastosowanie testów w diagnozie kompetencji pozwala w relatywnie krótkim czasie zmierzyć i opisać kluczowe dla roli parametry. Dzieje się to znacznie szybciej, niż w przypadku np. wywiadu behawioralnego. Więcej o testach w rekrutacji przeczytaj tutaj.

Rozwój pracowników

Testy psychometryczne mogą pomóc w identyfikacji mocnych stron pracowników i ich obszarów do rozwoju, a także w określeniu ich potencjału. Na tej podstawie pracodawca może opracować indywidualizowane plany szkoleniowe i rozwojowe, które są skuteczniejsze, niż wystandaryzowane treningi, ponieważ dawkują wyzwania adekwatnie do możliwości.

Popularną techniką stosowaną w bizesie są Development Centers, będące połączeniem autodiagnozy z oceną otoczenia. Przykładowo połączenie analizy osobowości HPTI z Oceną 360 stopni, może w sposób precyzyjny uchwycić obszary rozwoju kompetencji menadżerskich i służyć jako baza do stworzenia indywidualnego planu rozwojowego, precyzyjnie ukierunkowanego na eliminację niedoborów. Więcej o testach w rozwoju przeczytaj tutaj.

Retencja

Na retencję mają wpływ m.in.: poczucie zgodności wartości i integracji z firmą, właściwy poziom wyzwań, dobrze przeprowadzony onboarding i budująca relacja z menadżerem. W każdym z tych procesów, mają zastosowanie informacje uzyskane na bazie testów psychometrycznych.

Przykładowo, osoba wyjątkowo szybko ucząca się i wyciągająca wnioski, będzie skłonna pozostać na nowym stanowisku tylko w sytuacji, kiedy otrzyma wystarczające wyzwania intelektualne i nie będzie się nudzić. Natomiast osoba, która ze względu na swoje predyspozycje, zdolności  i osobowość nie lubi wyzwań, w takiej sytuacji mogłaby czuć się przebodźcowana. To samo można rozpatrywać np. w kategorii nagród, organizacji i tempa pracy, podejmowania decyzji, wdrażania zmian, lub ukierunkowania na innowację. Tylko właściwie dopasowane warunki do predyspozycji zatrzymają pracownika w organizacji. Jak zatem dowiedzieć się, jakie są te „właściwe warunki”?  Informację o tym najprościej i najszybciej można  uzyskać przeprowadzając testy. Więcej o retencji przeczytaj tutaj.

Zarządzanie

Dopasowanie sposobu zarządzania do możliwości i potrzeb pracownika to podstawa działań skutecznego menadżera. Aby zrobić to skutecznie, menadżer potrzebuje indywidualnych wskazówek dotyczących predyspozycji i indywidualnych potrzeb. Może zdobyć je z czasem, obserwując działanie osoby „w akcji”. Jeśli jednak zależy mu na tym, żeby zastosować je od razu, od pierwszego dnia, zanim jeszcze zdołają się dobrze poznać, warto skorzystać ze wsparcia psychometrii.

Jak to wygląda? Przykładowo, po wykonaniu analizy Thomas PPA menadżer otrzymuje raport „Jak zarządzać” lub „Zarządzanie pracownikiem w pracy zdalnej i hybrydowej”, który stanowi swoistą instrukcję obsługi pracownika. Są tam precyzyjne, indywidualnie dobrane wytyczne i  Więcej o zarządzaniu przeczytaj tutaj, a raport przykładowy możesz ściągnąć tutaj.

Budowanie zespołów

Testy psychometryczne pozwalają na diagnozę umiejętności, cech osobowości i preferencji poszczególnych osób, a także na opis ich potencjału do pracy w grupie i ról funkcjonalnych, w jakie będą wchodzić. Dzięki temu można określić, jak poszczególni członkowie zespołu wpływają na jego skuteczność, a także jakie są słabe punkty i mocne strony całego zespołu. Przy pomocy narzędzia można zbudować także profil idealny i porównać go z aktualnym; a na bazie analizy różnic stworzyć plan rozwojowy. Więcej o zastosowaniach w zespołach przeczytasz tutaj.

Co mierzą Testy Thomas

testy psychometryczne w rekrutacji, rozwoju, zarządzaniu

Portfolio Thomas to pełna gama narzędzi psychometrycznych, pozwalający zbadać wszystkie aspekty kluczowe z punktu widzenia biznesu. Opis działania każdego z naszych produktów  znajdziesz w zakładce Testy.

Jak wykonać test Thomasa?

Współpraca z nami możliwa jest na dwa sposoby – poprzez akredytację i wprowadzenie narzędzi do organizacji do samodzielnego stosowania, a także w ramach prowadzonych przez nas konsultacji. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę przygotowaną dla twojej firmy.

Jeśli natomiast jesteś Kandydatem poszukującym pracy, zajrzyj do bazy ofert na stronie grafton.pl

Leave your thought here

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *