Badanie zaangażowania – Thomas ENGAGE

Badanie zaangażowania – Thomas ENGAGE

     

Badanie zaangażowania Thomas ENGAGE

Analiza zaangażowania z perspektywy całej firmy

Thomas Engage jest badaniem przeprowadzanym online, diagnozującym poziom zaangażowania Twoich ludzi w pracę i pomagającym przełożyć to zaangażowanie na sukcesy organizacji. Jest stworzone w sposób praktyczny, ukierunkowany na rozwiązania. Prowokuje wnioski i daje przestrzeń do rozmów prowadzących do osiągnięcia trwałego, długofalowego zaangażowania, które w konsekwencji generuje korzyści takie jak: wyższa produktywność, większa lojalność pracowników, rosnący dobrostan, a także zwiększające się zyski.

Thomas Engage mierzy zaangażowanie w pracę: co myślą i czują Twoi ludzie na temat samej firmy, swojego stanowiska i swoich współpracowników. Identyfikuje mocne i bardziej wrażliwe obszary wśród zespołów, działów lub regionów – wyodrębnia te, gdzie zaangażowanie jest silne, a także te, które przeżywają trudności i potrzebują wsparcia. Dokonuje porównań między organizacjami i daje wskazówki, jakie działania mogą zostać wprowadzone, aby zmiana i rozwój były trwałe.

Za narzędziem, którego autorem jest Brytyjczyk Mark Slaski – doktor psychologii Uniwersytetu Hertfordshire, stoi o 5 lat dogłębnych badań akademickich w temacie zawodowego zaangażowania. Na bazie teorii wywodzącej się z psychologii grup społecznych, wyodrębnia siedem kluczowych czynników mających wpływ na zawodowe zaangażowanie:

 1. Głos
 2. Wspólnota
 3. Wyzwania
 4. Wolność
 5. Klarowność
 6. Uznanie
 7. Wzrost

Badania przeprowadzone w ponad 150 organizacjach pokazują iż firmy osiągające wysokie wyniki w badaniach zaangażowania pracowników, otrzymują również wysokie oceny w zakresie dobrostanu, poczucia lojalności i skuteczności.

Thomas Engage stanowi dla firmy swoistą ‘kontrolę zdrowia’ i zapewnia trójwymiarowe spojrzenie na zaangażowanie zatrudnionych w niej ludzi. Jest proste w zastosowaniu, a jego wyniki dostępne są od razu. Co najważniejsze, informacje jakich dostarcza są bezcenne, ponieważ pozwalają tak dostosować styl zarządzania, aby pojawiające się zmiany były efektywne i trwałe.

Celem analizy jest diagnoza „stanu zdrowia” organizacji i opracowanie strategii jak poprawić najniżej ocenione obszary.

Wybierz analizę Thomas ENGAGE, aby:

 • Określić mocne i wrażliwe obszary
 • Dokonać porównania poziomów zaangażowania poszczególnych grup/ segmentów
 • Porównać swoją firmę do innych
 • Zmierzyć poziom dobrostanu w organizacji
 • Zdefiniować style zarządzania w Twojej organizacji
 • Wprowadzić efektywne i trwałe zmiany do twojego biznesu

Podstawy teoretyczne

Narzędzie Thomas Engage (oryginalnie: Work Engagement Questionnaire) zostało opracowane na Uniwersytecie Hertfordshire w roku 2009. Jego autor – Mark Slaski oparł swoje badania na psychologicznej teorii zawodowego zaangażowania – zjawiska będącego wypadkową pozytywnych doświadczeń wynikających z relacji w miejscu pracy, pełnionej roli i otrzymywanego wynagrodzenia.

Kwestionariusz Thomas Engage został utworzony zarówno na bazie metody jakościowej, jak i ilościowej. Początkowo, stworzono grupy testowe w organizacjach prywatnych i państwowych i zapytano je o pozytywne i negatywne aspekty wykonywanej pracy. Analiza ilościowa tych grup umożliwiła stworzenie 28-elementowego kwestionariusza.

Dzięki statystycznej analizie czynnikowej wyodrębniono 7 podstawowych aspektów zawodowego zaangażowania mierzonych kwestionariuszem. Są to Głos, Wspólnota, Wyzwania, Wolność, Klarowność, Uznanie i Wzrost.

Siedmioczynnikowy model pomiaru zaangażowania jest ceniony przez psychologów pracy i organizacje dążące do osiągnięcia najlepszych wyników, ponieważ definiuje mocne i wrażliwe obszary w organizacji na różnych jej poziomach – takich jak departamenty lub regiony. To z kolei prowadzi do stworzenia konkretnych i ukierunkowanych strategii interwencyjnych podnoszących poziom lojalności, dobrostanu i skuteczności.

Format:

Kwestionariusz Thomas Engage zbudowany jest z 28 pytań. Osoba wypełniająca analizę musi oznaczyć częstotliwość występowania opisanego doświadczenia na skali Likerta 1 – 7 (gdzie 1 oznacza „nigdy” a 7 „zawsze”). Po odniesieniu się do 28 punktów, osoba otrzymuje również dwa wcześniej ustalone pytania, na które może odpowiedzieć własnymi słowami. Ostatnim etapem analizy jest udzielenie informacji demograficznych.

Przykładowe raporty:

Dla każdej z analiz Thomas International dostępny jest raport lub zestaw raportów. Dokładamy wszelkich starań, aby były one precyzyjne, łatwe w interpretacji i przyjazne dla użytkownika.
 

Aby otrzymać przykładowy raport Thomas ENGAGE, skontaktuj się z nami – napisz na adres thomas.poland@gigroup.com, lub skorzystaj z FORMULARZA KONTAKTOWEGO poniżej.

Zobacz inne produkty w naszym portfolio:

Napisz do nas:

  © 2023 Grafton - wyłączny dostawca testów Thomas International w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.