Budowanie zespołów

Budowanie zespołów

budowanie zespołów, fundamenty budowania zespołów

Fundamenty budowania zespołów

Świadome budowanie zespołów powinno być kluczowym procesem zarządzania firmą, jak też oczywistością jest, że u podstaw sukcesu każdej organizacji leży efektywna współpraca generująca efekt synergii. Ten fakt odnosi się nie tylko do zadań wykonywanych stricte zespołowo – pracownikom indywidualnym również potrzebna jest grupa wsparcia. Dlaczego więc często proces ten dzieje się w sposób dość przypadkowy, a nacisk przy rekrutacji kładziony jest często jedynie na poszukiwanie osób o właściwych kompetencjach merytorycznych, przy całkowitym pominięciu kwestii osobowościowych?

Właściwy dobór osób pod kątem ich wzajemnego zrozumienia, dzielenie się informacjami dotyczącymi indywidualnych stylów działania, rozwinięta samoświadomość u każdego pracownika, a co za tym idzie lepsze wzajemne zrozumienie i zaufanie, są pierwszymi krokami na drodze do budowania zespołów. Niezależnie od tego czy właśnie się one formują, czy już od dłuższego czasu razem działają; czy jest to team czy grupa indywidualnych specjalistów, powrót do korzeni i stworzenie solidnych podstaw jest na pewno dobrą strategią.

 

Wszystko zaczyna się od świadomości!

Jeśli zapytasz kogoś o zespół, najczęściej poda Ci zestaw faktów i danych na temat sukcesów jego członków i ich wspólnej skuteczności. Wielu z nas zakłada, że ludzie, którzy są samodzielni oraz dysponują odpowiednimi umiejętnościami, będą w sposób naturalny odnosić sukcesy. Założenie takie z czasem okazuje się błędne.
Kompetencje merytoryczne i doświadczenie to oczywiście czynnik krytyczny dla osiągnięć. Warto jednak pomyśleć również o predyspozycjach mentalnych. Jak często członkowie zespołu zastanawiają się co siedzi w głowach u ich kolegów? To właśnie może być brakujący kawałek układanki.
Dostarczenie zespołowi narzędzi umożliwiających mu głębsze zrozumienie pojawiających się w nim stylów zachowania, mocnych stron i ograniczeń, a także czynników motywujących, pomoże stworzyć atmosferę zrozumienia i będzie podstawą do budowania relacji.
Odkrycie potrzeb behawioralnych i emocjonalnych każdej z osób w zespole umocni go, poprawi komunikację, motywację i będzie miało skutek w postaci stworzenia stylu zachowania prowadzącego do osiągania najlepszych wyników.

Poprawa dynamiki zespołu

Wszyscy znamy zespoły, niezależnie czy to w środowisku sportowym czy biznesowym, gdzie wspólne wysiłki są ograniczane przez jedną osobę, której brak motywacji i negatywne podejście przenoszą się na inne osoby.
Skuteczność zespołu to wypadkowa wielu czynników. Jeśli problemem jest motywacja, jednak nie można zidentyfikować osoby która by ją powodowała, co jeszcze może być tego przyczyną? Czy jest to niezgodność charakterów? Brak zaufania i empatii między członkami zespołu? Problemy komunikacyjne?
Jeśli samoświadomość wszystkich jego członków została już zbudowana, nadchodzi czas na budowanie ducha zespołu. Kolejnym wyzwaniem jest pomoc pracownikom w zrozumieniu, jak ich style różnią się od siebie. Aby skutecznie poradzić sobie z niwelowaniem potencjalnych niezgodności między członkami Twojego zespołu, należy zadbać o atmosferę akceptacji, zrozumienia i zaufania.
Im lepsze są interakcje między ludźmi, tym bardziej skuteczny rozwój. Usunięcie źródeł niepotrzebnych konfliktów jest najszybszą drogą do podniesienia motywacji, poprawy wyników i realizacji wspólnych celów.

Utrzymywanie dynamiki

Zaangażowanie w poprawę skuteczności poszczególnych osób jak i całego teamu, a także zmiany ukierunkowane na maksymalne wykorzystanie mocnych stron, zapewni Twojemu zespołowi możliwość efektywnej współpracy.
Może Twojemu zespołowi przydałyby się szkolenia z miękkich kompetencji? Taki warsztat nie tylko wzmocniłby ich samoświadomość i wzajemne zrozumienie, ale także byłby okazją do budowania relacji. Pokazanie, iż wspierasz ideę budowy zespołu, da jego członkom poczucie zaufania i przekonanie, iż ich potrzeby są dla ważne. Kiedy członkowie zespołu będą mogli ufać sobie nawzajem, wzrośnie ich motywacja i siła do pokonywania problemów.
Dla zespołu który efektywnie współpracuje, praktycznie nie ma wyzwań nie do pokonania. Obserwując go upewniaj się stale, czy widzisz kompletny obraz i żadne problemy nie są przed Tobą ukryte. W ten sposób zwiększysz szanse na zbudowanie zespołu marzeń!

 

Analizy psychometryczne, które mają zastosowanie w rekrutacji:

Napisz do nas:

    © 2023 Grafton - wyłączny dostawca testów Thomas International w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.