Ocena 360 stopni – Thomas 360

Ocena 360 stopni – Thomas 360

Ocena 360 stopni Thomas

     

Ocena 360 stopni – Thomas 360

Kreator ocen 360 dostosowany do organizacji

Ocena 360 stopni jest uzyskiwana od bezpośredniego otoczenia osoby ocenianej, osób reprezentujących wszystkie formy zawodowej zależności (przełożony, współpracownicy, podwładni, klienci, ocena własna) dlatego stanowi niezwykle wyczerpujące i cenne źródło informacji.  Wyniki badania 360 stopni mogą stać się fundamentem procesu rozwojowego, dostarczając osobie wyważonych informacji zwrotnych dotyczących wielu aspektów jej funkcjonowania w miejscu pracy.  Rozwiązanie Ocena Thomas 360 Kreator to niezwykle efektywny i przyjazny użytkownikowi system zarządzania procesem. Wygenerowany w procesie oceny raport pomoże Ci lepiej zrozumieć swoich ludzi i skuteczniej nimi zarządzać.

Używana wewnątrz organizacji, ocena 360 jest techniką, która umożliwia uzyskanie najbardziej miarodajnych i obiektywnych informacji od całego otoczenia osoby oraz niej samej.

Wybierz analizę Thomas ENGAGE, aby:

  • Lepiej zarządzać czasem menadżerów, aby mogli poświęcać go więcej osobom odnoszącym najlepsze wyniki
  • Odkryć obszary, które mogą mieć wpływ na obniżenie efektywności pracowników
  • Osiągnąć lepszą komunikację między poszczególnymi osobami i całymi zespołami
  • Podnieść samoświadomość Twoich ludzi

Podstawy teoretyczne

Rozwiązanie Ocena Thomas 360 Kreator zostało stworzone i wprowadzone na rynek w Wielkiej Brytanii w roku 2012, w Polsce w roku 2013. Od swojego poprzednika na Platformie Thomas różni się elastycznością i możliwością pełnego dostosowania zastosowanego kwestionariusza do potrzeb organizacji. Jego przewagą na tle innych tego typu rozwiązań dostępnych na polskim rynku jest fakt, iż cały proces jest w pełni zautomatyzowany, może być zarządzany przez jedną osobę z wewnątrz organizacji, przy zachowaniu maksymalnej miarodajności informacji i niewielkich nakładach czasowych.

Ocena 360° pozwala osobie lepiej zrozumieć specyfikę swoich działań i ocenę ich efektywności, ponieważ każdy z respondentów oferuje spojrzenie z innej perspektywy na jej/jego kompetencje.  Co więcej, zachowanie anonimowości daje respondentom większą swobodę wypowiedzi.

Rozwiązanie Thomas 360 Kreator pozwala stworzyć kwestionariusz oceny ściśle dopasowany do potrzeb organizacji. Użytkownik ma do wyboru 8 uniwersalnych szablonów, które może w dowolny sposób zmieniać. Może również czerpać z banku 31 w pełni edytowalnych kompetencji, do których przypisanych jest 248 twierdzeń do wyboru; lub zbudować kwestionariusz od podstaw korzystając z własnych zasobów.

Format:

Wybierz szablon lub w inny sposób opracuj kwestionariusz oceny, a następnie przydziel go osobie ocenianej i wybranym osobom z jej otoczenia. Respondenci oceniają twierdzenia odnoszące się do poszczególnych kompetencji na skali 1 – 7 (gdzie 1 oznacza konieczność rozwoju, a 7 doskonałą skuteczność). Kwestionariusz zawiera również część, gdzie respondenci mają możliwość dodania oceny wyrażonej własnymi słowami.

Raport zawiera podsumowanie ocen wszystkich respondentów. Graficznie uwidocznione są w nim również znaczące różnice między oceną własną osoby, a oceną jej otoczenia, co pozwala osobom uświadomić sobie możliwe rozbieżności w postrzeganiu poszczególnych obszarów działania i związanej z nimi skuteczności, a także wyeliminować wynikające z nich nieporozumienia.

Proces:

Po wygenerowaniu przez administratora kwestionariusza oceny, osoba analizowana samodzielnie udziela odpowiedzi na  pytania w nim zawarte. Następnie, kwestionariusz wysyłany jest do przełożonego osoby, jej współpracowników, podwładnych i klientów, o ile takich posiada. Odpowiedzi udzielane są anonimowo, jednak w raporcie oznaczane są grupy respondentów, a ich oceny porównywane są z oceną własną osoby w odniesieniu do poszczególnych kompetencji. W ten sposób można zidentyfikować braki w zakresie umiejętności, zwiększyć samoświadomość osoby oraz jej pewność siebie, podnieść motywację i pomóc jej lepiej zrozumieć jak poprawić swoją efektywność.

Części składowe:

Ocena 360 stopni  koncentruje się na kompetencjach i zachowaniach osoby w odniesieniu do  wymogów stanowiska. Kompetencje są powiązane z wartościami organizacji i koncentrują się na subiektywnych zagadnieniach, takich jak np. koncentracja na przyszłości, zaangażowanie, delegowanie, podejmowanie decyzji, lub dążenie do doskonałości.  

Podczas analizy, ze względu na to, że informacje zwrotne pozyskiwane są z różnej perspektywy i z zachowaniem poufności, możliwe jest zdobycie informacji, które w innym wypadku nie zostałyby ujawnione. Ocena 360 stopni pomaga menadżerom oszczędzić czas i stres, ponieważ wysiłek, aby stworzyć miarodajne, jakościowe źródło informacji rozkłada się tu równomiernie na wszystkich respondentów. Ocena 360 stopni może być pomocna przy budowaniu relacji w zespołach i podnoszeniu wyników, ponieważ promuje kulturę stałej refleksji nad skutecznością i dbałości o zrównoważony rozwój, zgodny z celami organizacji.

Przykładowe raporty:

Dla każdej z analiz Thomas International dostępny jest raport lub zestaw raportów. Dokładamy wszelkich starań, aby były one precyzyjne, łatwe w interpretacji i przyjazne dla użytkownika.
 

Aby otrzymać przykładowy raport Thomas 360, skontaktuj się z nami – napisz na adres thomas.poland@gigroup.com, lub skorzystaj z FORMULARZA KONTAKTOWEGO poniżej.

Zobacz inne produkty w naszym portfolio:

Napisz do nas:

    © 2023 Grafton - wyłączny dostawca testów Thomas International w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.