Analiza behawioralna Thomas PPA

Analiza behawioralna Thomas PPA

DIC Thomas PPA

     

Analiza behawioralna Thomas PPA (DISC)

  Thomas PPA (DISC) – opis

Test Thomas PPA (wcześniej  nazywany „APOs”) jest narzędziem opartym na metodologii DISC, stworzonej przez Williama M. Marstona i zaadaptowanej to potrzeb środowiska biznesowego przez Thomasa Henricksona.  Jest to narzędzie ipsatywne – oparte na autodiagnozie. Thomas PPA opisuje style zachowania nie wartościując ich.

Celem analizy jest określenie jakie predyspozycje wynikają z preferowanego stylu omawianej osoby i do jakiego stopnia są one kompatybilne ze stanowiskiem, obrazem zespołu, lub też kulturą organizacyjną.

Analiza Thomas PPA dostarcza danych dotyczących stylu behawioralnego omawianych osób w momencie, kiedy znajdują się w środowisku pracy. Wspiera proces podejmowania decyzji rekrutacyjnych, pomaga określić obszary do rozwoju, ścieżkę kariery. Wskazuje jakie zmiany w obrębie struktury i stanowisk mogłyby wpłynąć na zwiększenie efektywności i zmniejszenie niepożądanej  rotacji. Pomaga menadżerom bardziej efektywnie zarządzać,  kierując maksimum ich energii na tych pracowników, którzy rzeczywiście przyczyniają się do rozwoju firmy.

 

Wybierz analizę Thomas PPA, aby:

  • Wybierać właściwe osoby na właściwe stanowiska
  • Poprawić komunikację
  • Zwiększać motywację i zaangażowanie pracowników
  • Zdefiniować obszary do rozwoju
  • Zarządzać wynikami

Podstawy teoretyczne

W połowie XX wieku, Dr. Thomas Hendrickson rozbudował teorię DISC pod kątem wykorzystania w środowisku zawodowym i opracował kwestionariusz Thomas PPA, który  opublikował w roku 1958. W ofercie firmy Thomas International na świecie Analiza Thomas PPA znajduje się od roku 1981, na polskim rynku natomiast pojawiła się w roku 1994, jako APOs.

William Moulton Marston opisał zachowania ludzi w polu dwóch osi z rozgraniczeniem między zachowaniem aktywnym lub reaktywnym, w zależności od indywidualnego postrzegania środowiska jako sprzyjającego lub nieprzyjaznego. Te cztery wymiary tworzą matrycę, na bazie której można określić indywidualny styl zachowania, opisane przez cztery czynniki: Dominacja, Komunikatywność (Wpływ), Stabilizacja oraz Adaptacja /ang.: Dominance, Inducement, Submission, Compliance (DISC)/. Teoria Marstona została opisana przez niego w publikacji ‘Emotions of Normal People’ w roku 1928. Wywodzi się z nurtu psychologii i psychoanalizy.

Format:

Analiza Thomas PPA jest testem ipsatywnym, opartym na autodiagnozie. Oznacza to, że opisuje osoby tak, jak same się postrzegają, nie porównując ich z normą dla danej populacji. Jest to kwestionariusz wymuszonego wyboru, składający się z 24 rzędów słów opisujących, z których osoba wybiera określenia najbardziej i najmniej pasujące do jej stylu zachowania. Wymaga dokonania 48 wyborów spośród 96 określeń, a czas jego wypełnienia wynosi ok. 8 minut.

Analiza Thomas jest dostępna w formacie elektronicznym online, a także w wersji papier-ołówek. Dla osób poniżej 18 roku życia, oraz takich, które wypełniają kwestionariusz nie w języku ojczystym, dostępna jest wersja kwestionariusza  z definicjami (PPA Plus), w kilku wariantach językowych.

Przykładowe raporty:

Dla każdej z analiz Thomas International dostępny jest raport lub zestaw raportów. Dokładamy wszelkich starań, aby były one precyzyjne, łatwe w interpretacji i przyjazne dla użytkownika.
 
Aby otrzymać przykładowe raporty Thomas PPA, skontaktuj się z nami – napisz na adres thomas.poland@gigroup.com, lub skorzystaj z FORMULARZA KONTAKTOWEGO poniżej. 

Zobacz inne produkty w naszym portfolio:

Napisz do nas:

    © 2023 Grafton - wyłączny dostawca testów Thomas International w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.