Test osobowości/ potencjału – Thomas HPTI

Test osobowości/ potencjału – Thomas HPTI

Test osobowości potencjał liderski Thomas HPTI

     

Analiza potencjału Thomas HPTI

Test osobowości i potencjału liderskiego –  opis

HPTI wspiera dotychczasowych liderów w stawaniu się coraz lepszymi, jest też obiektywnym narzędziem do identyfikowania i rozwijania osób o wysokim potencjale.

The High Potential Trait Indicator (HPTI) pomaga zidentyfikować potencjał osoby do odniesienia sukcesu na stanowiskach liderskich i eksperckich, poprzez zbadanie cech osobowości. Daje wgląd w to, na ile są one dopasowane do danej roli lub stanowiska na średnim i wyższym poziomie zarządzania organizacją. Zaletą analizy jest prostota wykonania przy  równoczesnym dostarczeniu wyczerpujących informacji na temat potencjału omawianych osób. Zrozumienie cech osobowości i tego, w jaki sposób wpływają one na określoną funkcję lub rolę, pomaga omawianym osobom rozwijać swoje mocne strony i pracować nad obszarami wyzwań, aby osiągnąć swój pełny potencjał w pracy

 

Celem analizy jest określenie jakie predyspozycje wynikają z osobowości omawianej osoby i do jakiego stopnia są one kompatybilne ze stanowiskiem, obrazem zespołu, lub też kulturą organizacyjną.

Wybierz analizę Thomas HPTI, aby:

 • Tworzyć plany rozwoju i wspierać liderów w rozwoju własnym, oraz swoich pracowników
 • Angażować liderów w pracę zespołową
 • Wzmacniać zaangażowanie pracowników dzięki silnej pozycji lidera
 • Zwiększać pewność podejmowanych decyzji rekrutacyjnych
 • Wspierać planowanie sukcesji
 • Zatrzymywać najbardziej utalentowanych pracowników, promując ich na stanowiska menadżerskie i eksperckie

Podstawy teoretyczne

Kwestionariusz The High Potential Trait Indicator (HPTI) został opracowany przez Iana MacRae i Adriana Furnhama na University College London (UCL) i w High Potential Psychology Ltd.

Thomas HPTI został zaprojektowany w oparciu o model „poziomów optymalnych”; model ten zakłada, że cechy osobowości można uznać za „optymalne” w oparciu o wymagania określonej roli lub stanowiska.

HPTI opisuje następujące obszary:

 • Conscientiousness (Konsekwencja)
 • Adjustment (Odporność)
 • Curiosity (Ciekawość)
 • Risk Approach (Podejmowanie ryzyka)
 • Ambiguity Acceptance (Akceptacja niejednoznaczności)
 • Competitiveness (Rywalizacja)

Odpowiedzi jakich omawiana osoba udzieliła w kwestionariuszu HPTI są odzwierciedlane jako pozycje na osi dla każdej z 6 cech, które plasują się w jednym z czterech zakresów: Niskie, Umiarkowane, Optymalne lub W nadmiarze. Występowanie cechy w zakresie niskim lub nadmiernym będzie miało zarówno zalety, jak i wady. Pewne poziomy cech mogą wskazywać na wysoki potencjał do osiągnięcia sukcesu lub wskazywać na możliwe przeszkody.

Format:

Thomas HPTI to kwestionariusz oparty na autodiagnozie. Osoby określają do jakiego stopnia zgadzają się z 78 twierdzeniami w kwestionariuszu, umieszczając odpowiedzi na skali Likerta 1-7 (1 „całkowicie się nie zgadzam” na 7 „całkowicie się zgadzam”) Wypełnianie kwestionariusza HPTI trwa zaledwie 8-10 minut.

Przykładowe raporty:

Dla każdej z analiz Thomas International dostępny jest raport lub zestaw raportów. Dokładamy wszelkich starań, aby były one precyzyjne, łatwe w interpretacji i przyjazne dla użytkownika.
 

Aby otrzymać przykładowe raporty Thomas HPTI, skontaktuj się z nami – napisz na adres thomas.poland@gigroup.com, lub skorzystaj z FORMULARZA KONTAKTOWEGO poniżej.

Zobacz inne produkty w naszym portfolio:

Napisz do nas:

  © 2023 Grafton - wyłączny dostawca testów Thomas International w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.