Kwestionariusz inteligencji emocjonalnej Thomas TEIQue

Kwestionariusz inteligencji emocjonalnej Thomas TEIQue

     

Thomas TEIQue – inteligencja emocjonalna

 Kwestionariusz inteligencji emocjonalnej –  opis

Inteligencja emocjonalna jest aspektem odróżniającym pracowników wybitnych od przeciętnych, a przewaga ta jest im potrzebna by efektywnie działać w dzisiejszej skomplikowanej rzeczywistości ekonomicznej. Thomas TEIQue to narzędzie, które pokaże Twoim pracownikom do jakiego stopnia rozumieją swoje mocne strony i ograniczenia, jak reagują na presję,  jak interpretują reakcje innych, radzą sobie z nimi i wykorzystują tę wiedzę do budowania relacji, jak są zmotywowani i elastyczni. Dzięki tej wiedzy będziesz w stanie efektywniej dobierać i kształcić swoich przyszłych liderów.

Kwestionariusz inteligencji emocjonalnej to zestaw pytań określających jak wypełniający analizę ocenia siebie w kontekście emocji i pewnych cech osobowości, w odniesieniu do normy dla danej populacji.

Inteligencja emocjonalna jest konstruktem psychologicznym, popularnym w literaturze zarówno akademickiej, jak i z dziedziny ZZL. Umiejętność zarządzania emocjami własnymi i innych ludzi jest obecnie ważnym elementem zawodowego funkcjonowania.

Pierwsze narzędzia do pomiaru psychologicznej koncepcji inteligencji emocjonalnej pojawiły się w latach ’90-tych. Wczesne teorie postrzegały ten rodzaj inteligencji jako umiejętność kognitywną, która może być wyuczona i wytrenowana. Rozwiązanie proponowane przez Thomas International, Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue)oparte o teorię i badania Dr. K.V. Petridesa  traktuje inteligencję emocjonalną jako zestaw cech osobowości, co jest szczególnym podejściem badawczym do tematu.

Celem analizy jest określenie jakie predyspozycje wynikają z profilu emocjonalnego omawianej osoby i do jakiego stopnia są one kompatybilne ze stanowiskiem, obrazem zespołu, lub też kulturą organizacyjną.

Wybierz analizę Thomas TEIQue, aby:

  • Lepiej rozumieć emocje Twoich ludzi i sposób w jaki kształtują relacje
  • Rekrutować kandydatów o odpowiedniej inteligencji emocjonalnej
  • Pielęgnować zaangażowanie i lojalność
  • Usprawnić komunikację
  • Odpowiednio dopasować strategie zarządzania

Podstawy teoretyczne

Autorem Thomas TEIQue jest dr K.V. Petrides, który również sprawuje nad nim merytoryczną opiekę i stale je rozwija. Jest to jedno z najlepiej przebadanych narzędzi psychometrycznych, polecane przez poważane w środowisku międzynarodowym Laboratorium Psychometryczne przy University College London (www.psychometriclab.com).

Kwestionariusz TEIQue oparty jest na teorii inteligencji emocjonalnej jako cechy opracowanej przez K.V Petridesa, która opisuje ten konstrukt jako układ danych opartych na własnej percepcji aspektów emocjonalności na niższych poziomach hierarchii osobowości.

Badanie inteligencji emocjonalnej jako cechy pozwala na przypisanie wymiernych wartości kluczowym aspektom osobowości.

Kwestionariusz bada przekonania osób dotyczące swoich umiejętności emocjonalnych (jak osoba postrzega swoją skuteczność w zakresie identyfikowania, rozumienia i zarządzania emocjami swoimi i innych ludzi). Przekonania te pozwalają w dokładny sposób przewidzieć niezmiernie szeroki wachlarz zachowań i potencjał osiągnięć, z których wiele ma istotne znaczenie w kontekście pracy zawodowej – satysfakcji, zarządzania stresem, umiejętności liderskich, pracy zespołowej, świadomości organizacyjnej, zaangażowania itd.

Format:

TEIQue jest kwestionariuszem opartym na autodiagnozie. Osoby wypełniające analizę oznaczają do jakiego stopnia zgadzają się z przedstawionymi twierdzeniami, wykorzystując do tego celu siedmiostopniową skalę Likerta (gdzie 1 oznacza „całkowicie się nie zgadzam” a 7 „całkowicie się zgadzam”). Test składa się ze 153 twierdzeń.

Przykładowe raporty:

Dla każdej z analiz Thomas International dostępny jest raport lub zestaw raportów. Dokładamy wszelkich starań, aby były one precyzyjne, łatwe w interpretacji i przyjazne dla użytkownika.
 

Aby otrzymać przykładowe raporty Thomas TEIQue, skontaktuj się z nami – napisz na adres thomas.poland@gigroup.com, lub skorzystaj z FORMULARZA KONTAKTOWEGO poniżej.

Zobacz inne produkty w naszym portfolio:

Napisz do nas:

    © 2023 Grafton - wyłączny dostawca testów Thomas International w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.