Zarządzanie Ludźmi

Zarządzanie Ludźmi

new brand image bank-6

Zastosowanie

Dzięki wykorzystaniu informacji dotyczących zachowania ludzi w sytuacji zawodowej, ich emocji, zdolności i potencjału, dzięki odpowiedzi na pytania jakie są ich mocne strony i ograniczenia, czy wykazują się inicjatywą, w jaki sposób się komunikują i co ich motywuje, menadżerownie są w stanie trafniej dobrać najbardziej skuteczne sposoby zarządzania potencjałem swoich pracowników, efektywniej ich motywować i budować zespoły zadaniowe. Zwiekszenie trafności podejmowanych decyzji prowadzi do oszczędności zarówno czasu, jak i inwestowanych środków.

 

Coaching i rozwój kadry zarządzającej

Informacje dotyczące preferowanego stylu zarządzania ludźmi, stylu przywódczego, inteligencji emocjonalnej oraz zdolności i potencjału odgrywają znaczącą rolę w coachingu i procesach rozwoju kadry menadżerskiej, których punktem wyjścia jest zwiększanie wiedzy na własny temat. Podniesienie świadomości odnośnie własnego stylu pracy, podejścia do innych osób, czynników motywujących oraz mocnych stron i ograniczeń jest kluczowym elementem procesów rozwojowych kadry zarządzającej.

Analizy psychometryczne, które mają zastosowanie w rekrutacji:

Napisz do nas:

    © 2023 Grafton - wyłączny dostawca testów Thomas International w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.