Employer Branding

Employer Branding

new brand image bank-5

Zastosowanie

Analizy psychometryczne pomagają zdefiniować preferencje behawioralne kandydatów i pracowników, poziom ich dobrostanu, motywacji i zaangażowania, a także ich zdolności i potrzeby rozwojowe. Uwzględnianie tych tematów w procesach rekrutacji i zarządzania pomaga pracodawcy budować wizerunek firmy, która szczerze i rzetelnie odpowiada na potrzeby swoich ludzi – na wszystkich poziomach.

Opis

Wykonanie analizy psychometrycznej w procesie rekrutacji i selekcji nie tylko dostarcza pracodawcy cennych informacji na temat potencjalnego pracownika. Umiejętnie przeprowadzona sesja informacji zwrotnej, która powinna być integralną częścią procesu, może mieć ogólny dobry wpływ na samopoczucie kandydata i jego samoocenę, co w konsekwencji będzie prowadziło do rozpowszechniania przez niego pozytywnych informacji na temat pracodawcy i procesu rekrutacji, niezależnie od jego wyniku.

Dbanie o wysoki poziom motywacji i zaangażowania pracowników jest naczelnym wyzwaniem przed którym stoją menadżerowie. Informacje dotyczące dobrostanu ich ludzi i innych aspektów związanych z ich emocjami, a także spojrzenie na ogólny obraz zaangażowania w organizacji, pozwalają szybko i skutecznie zdefiniować źródła problemów, rozwiązywać je i im przeciwdziałać.

Zarządzanie ludźmi zgodne z ich predyzpozycjami, zdolnościami, potrzebami i potencjałem pomaga budować wizerunek pracodawcy jako firmy podchodzącej do pracowników w sposób indywidualny i ukierunkowany na ich wszechstronny rozwój i dobre samopoczucie.

Analizy psychometryczne, które mają zastosowanie w rekrutacji:

Napisz do nas:

    © 2023 Grafton - wyłączny dostawca testów Thomas International w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.