Rozwój Pracowników

Rozwój Pracowników

New brand image bank-3

Zastosowanie

Masz już pracowników, którzy są dopasowani do Twojej organizacji, a także mają zdolności i potencjał aby osiągnąć wyjątkowość? Jak zatem wspierać ich aby rozwijali swoje umiejętności i działali na maksimum swoich możliwości?

Analiza stylu zachowania, zdolności i umiejętności, a także inteligencji emocjonalnej Twoich pracowników da im cenny wgląd w ich własne zasoby i ograniczenia. Będziesz w stanie zbudować jasny obraz ich mocnych stron i obszarów do rozwoju, stylu komunikowania się, motywatorów, zachowania pod presją i wartości jakie ze sobą niosą. Zrozumienie ich cech osobowości i kompetencji pozwoli Ci zdefiniować co sprawia, że odnoszą sukcesy – a co im w tym przeszkadza. Te informacje mogą być przydatne przy budowaniu planów rozwojowych i ocenach pracowniczych.

Większa samoświadomość pomoże menadżerom modyfikować swoje zachowanie, aby skuteczniej angażować podwładnych i lepiej się z nimi komunikować, co będzie miało wpływ zarówno na ich indywidualne wyniki, jak i na sukces całej firmy.

 

Opis

Zrozumienie własnego zachowania jest bezcenne – ale czy Twoi pracownicy wiedzą, jak ich zachowanie jest postrzegane przez innych?

Ocena 360 stopni może pomóc Twoim pracownikom zidentyfikować mocne strony i obszary do rozwoju, także na podstawie zdania wyrażonego przez współpracowników i przełożonego.

W ten sposób pojawiają się nowe tematy do dyskusji, a osoba otrzymuje wgląd w to, jak jej skuteczność jest postrzegana przez otoczenie. Informacje uzyskane w toku oceny mogą być wykorzystane do budowania indywidualnych planów rozwojowych, które mogą być później weryfikowane w kolejnych procesach oceny (np. po 6 lub 12 miesiącach). Ocena Thomas 360 stanowi obiektywną bazę do poszukiwania braków, budowania samoświadomości i podnoszenia efektywności.

Analizy psychometryczne, które mają zastosowanie w rekrutacji:

Napisz do nas:

    © 2023 Grafton - wyłączny dostawca testów Thomas International w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.