Rekrutacja i selekcja

Rekrutacja i selekcja

GIRLINHAT2

Zastosowanie

Analizy i kwestionariusze psychometryczne są stosowane w rekrutacji na wiele różnych sposobów. Możesz zbadać dopasowanie kandydata do stanowiska pod względem stylu zachowania przy pomocy analiz behawioralnych, badać zdolności i umiejętności, a także przy pomocy analizy inteligencji emocjonalnej lub analizy potencjału zdobyć wgląd w osobowość kandydata.

Profilowanie stanowisk

Istotnym elementem procesu jest skuteczne zdefiniowanie wymogów stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja. Skutkuje to potejmowaniem lepszych decyzji rekrutacyjnych, a u pracowników podnosi poziom zadowolenia z wykonywanych obowiązków, a co za tym idzie efektywność. Skraca również czas wdrożenia nowego pracownika do organizacji i pozwala udzielić mu/ jej bardziej skutecznego wsparcia w początkowym okresie pracy w nowej organizacji.

W praktyce będzie się to równać ograniczeniu ilości niepożądanych zmian na stanowiskach, i będzie służyć rozwojowi kompetencji pracowników zgodnie z wymogami roli jakie wykonują.

Na platformie Thomas dostępna jest funkcja wspomagająca profilowanie stanowisk – Thomas JOB. Dodatkowo, temat ten jest ważnym elementem wszystkich warsztatów akredytacyjnych Thomas. 

Co ważne, praca z profilem stanowiska nie wiąże się z wykonywaną automatycznie negatywną selekcją. Ma na celu raczej wskazanie obszarów, których wzmocnienie u nowego pracownika już na etapie jego wdrożenia, będzie miało najbardziej korzystne implikacje zarówno dla niego samego, jak i dla zespołu.

Analizy psychometryczne, które mają zastosowanie w rekrutacji:

© 2023 Grafton - wyłączny dostawca testów Thomas International w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.