Blog

Skuteczny onboarding może zwiększyć retencję nawet o 82%

skuteczny_onboarding
Know-how

Skuteczny onboarding może zwiększyć retencję nawet o 82%

20% pracowników odchodzi w ciągu 45 dni zatrudnienia

Skuteczny onboarding może zwiększyć retencję nawet o 82%, przynosząc firmom wymierne korzyści, również te finansowe, wynika z raportu Thomas „Efektywny onboarding”. Jak mówią cyfry, co piąty nowy pracownik odchodzi z firmy w ciągu 45 dni od momentu zatrudnienia. Jak więc efektywnie wdrażać pracowników, by chcieli pozostać w firmie na dłużej?

Zmienna i niepewna sytuacja gospodarcza ostatnich lat wpłynęła na kondycję firm – konieczność utrzymania dyscypliny finansowej zmieniła sposób zarządzania. Konsekwencje widoczne są w szeroko pojętej polityce zatrudnienia, tym samym w poziomie satysfakcji pracowników i ich decyzjach o kontynuacji zatrudnienia. Szczególnie istotna wydaje się dbałość o skuteczny onboarding. W czasach silnego konkurowania o talenty specjaliści HR muszą zatroszczyć się o to, aby wrażenia z pierwszego okresu pracy były pozytywne i zachęcały do pozostania w niej na dłużej.

Tymczasem onboarding wciąż bywa najsłabszym ogniwem rekrutacji. Według Harvard Business Review tylko 12% pracowników uważa, że w ich firmach ten proces jest dobrze zaplanowany i realizowany. Choć organizacje coraz częściej dostrzegają istotną rolę onboardingu, jego wdrożenie wciąż sprawia trudności. Te nasiliły się wraz z popularyzacją pracy zdalnej i hybrydowej – badanie Perceptyx wskazuje na spadek zadowolenia pracowników z procesu onboardingu od rozpoczęcia pandemii o 10%. Z kolei według Harvard Business Review aż 60% managerów HR uznaje zdalny onboarding za niebagatelne wyzwanie.

Skuteczny onboarding się opłaca

Badania SHRM dowodzą, że pozytywne doświadczenia pracowników związane z onboardingiem mogą zwiększyć szansę na długoterminowe zadowolenie z miejsca pracy nawet 2,6 – krotnie. Według Forbes, skuteczny onboardingow może zwiększyć retencję nawet o 82%. Z kolei badania BambooHR dowodzą, że dobrze przeprowadzone wdrożenie nowych pracowników może prowadzić nawet 18-krotnie większego ich zaangażowania. To z kolei bezpośrednio wpływa na poprawę jakości obsługi klienta, a tym samym ze wzrost przychodów (Medallia Institute). Nieskuteczny onboarding jest natomiast głównym powodem rotacji, której koszt może wynosić nawet od 100 do 300% wynagrodzenia pracownika. Świadczy to o ogromnym znaczeniu pierwszych dni pracy w budowaniu relacji z pracownikiem, utrzymania jego motywacji oraz satysfakcji z nowej roli.

Onboarding dostosowany do stylu zachowania

Jak zatem powinien odbywać się idealny proces wdrażania nowych pracowników?

 

- Nie ma na to „złotej recepty”. Każda osoba ma inne predyspozycje i oczekiwania. Podczas gdy niektórzy preferują silnie ustrukturyzowaną ścieżkę onboardingu, inni lepiej odnajdują się w ramach elastycznych, ewoluujących procesów. Działania wprowadzające powinny być zatem dostosowane do stylu zachowania poszczególnych pracowników. W tym celu warto wdrożyć narzędzia, które pomogą w  określeniu profili behawioralnych i wynikające z nich predyspozycje oraz preferencje.
Monika Król-Szacherska
Business Development Manager & Coach Practitioner – Testy Thomas.

Jednym z takich narzędzi jest analiza behawioralna Thomas PPA (DISC), która pomaga określić style zachowania, nie wartościując ich. Pozwala zdefiniować indywidualny styl behawioralny, opisany przez cztery czynniki: dominację, komunikatywność (wpływ), stabilizację oraz adaptację. Badania psychometryczne pomagają pracownikom w lepszym zrozumieniu siebie w kontekście nowego miejsca pracy. Jednocześnie służą też managerom w wykorzystaniu potencjału pozyskanych talentów, delegowaniu zadań i odpowiednim motywowaniu. Co równie ważne – nowi pracownicy nabierają przekonania, że są nie tylko „zasobem” firmy, ale przede wszystkim cenionymi osobami z unikalnym potencjałem i  wartościami.

Jak przydzielać zadania pasujące do mocnych stron?

Według raportu Thomas PPA Onboarding jednym z częstych błędów popełnianych przy wdrażaniu nowych pracowników jest niewłaściwy sposób przydzielania zadań. Tymczasem nawet najbardziej zmotywowane osoby powinny wiedzieć, w jakim zakresie ich kompetencje i mocne strony odpowiadają potrzebom firmy i jak będą wykorzystywane. Warto o tym pamiętać tym bardziej, że proces wdrożenia ma wpływ na poziom motywacji przez cały okres zatrudnienia w danej firmie.

  – Poszczególnych członków zespołów odróżnia poziom odporności na stres oraz czynniki, które do niego doprowadzają. Mają także różne potrzeby w zakresie realizacji kreatywnych zadań i podejścia do rozwiązywania problemów. Poznanie ich przynosi szereg korzyści. Dzięki narzędziom do analizy predyspozycji zawodowych możemy zgromadzić szczegółowe dane na temat preferowanego podejścia nowego pracownika do różnych rodzajów zadań, a nawet efektywności w ich wykonywaniu. Już na początkowych etapach współpracy – podczas rekrutacji i wdrożenia – warto uzyskać informacje na temat predyspozycji, osobowości i preferencji danego pracownika. Dzięki temu managerowi znacznie łatwiej będzie przydzielić odpowiednie, skrojone na miarę zadania – podkreśla Monika Król-Szacherska.

Onboarding… kreatywnie

Innym istotnym obszarem w onboardingu, na który wskazują eksperci raportu Thomas jest stworzenie nowym pracownikom możliwości wyrażania swojej kreatywności. Według Harvard Business Review swoboda twórcza w pracy wpływa na wzrost satysfakcji pracowników o 63%, zaangażowania o 55%, a skupienia o 58%. Jest to istotna wskazówka dla zaplanowania skutecznego procesu onboardingu, który powinien zakładać wykorzystanie umiejętności i mocnych stron pracownika zgodnie z potrzebami firmy.

 – Zarówno na etapie rekrutacji, jak i onboardingu kluczowa jest skuteczna analiza predyspozycji zawodowych, która pozwoli na uzyskanie wiarygodnych danych na temat preferencji danego pracownika. Nie każdy nowy członek zespołu będzie miał ten sam poziom potrzeb dotyczących kreatywności. Niektórzy pracownicy będą zainteresowani innowacjami, podczas gdy inni wolą postępować według ustalonych z góry zasad i procedur. Także wiedza o tym, jak bardzo dana osoba jest zainteresowana nowymi informacjami jest wartościowa – pomaga menedżerom zrozumieć i spełnić potrzeby w obszarze dostępu do innowacji, szkoleń produktowych, nowych rozwiązań – tłumaczy Monika Król-Szacherska.

Pełna treść raportu „Efektywny Onboarding” 

Leave your thought here

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *