Blog

Jesteśmy partnerem merytorycznym AIESEC Poland

Grafton partnerem merytorycznym AIESEC
Aktualności

Jesteśmy partnerem merytorycznym AIESEC Poland

Kolejne pokolenie poznaje swoje predyspozycje, wykonując analizę predyspozycji zawodowych Thomas PPA!

Jest nam miło poinformować, że zostaliśmy partnerem merytorycznym stowarzyszenia AIESEC Poland.

AIESEC to globalna, niezależna organizacja not-profit prowadzona przez młodych ludzi, działająca w ponad 100 krajach i terytoriach na poziomie lokalnym, narodowym i światowym. Od ponad 50 lat w Polsce i 70 lat na świecie rozwija w młodych ludziach cechy liderskie poprzez praktyczne doświadczenia na wolontariatach i praktykach zagranicznych i w projektach wspierających realizację wymian międzynarodowych. Duży nacisk kładzie na bycie organizacją wolną od dyskryminacji na podstawie płci, orientacji seksualnej, wyznania religijnego, etnicznego i społecznego pochodzenia czy poglądów politycznych. Od początku istnienia ma jedną wizję: pokój i pełne wykorzystanie potencjału ludzkiego.

Będziemy wspierać AIESEC w procesie diagnozy predyspozycji i kompetencji liderskich. W tych procesach wykorzystamy nasze najbardziej rozpoznawalne narzędzie – Analizę predyspozycji zawodowych Thomas PPA. Opisuje ona m.in. preferowany styl zachowania, reakcję na presję, sposób podejmowania decyzji, styl budowania relacji, organizację pracy, podejście do jakości vs. innowacyjności, tempo działania i reakcję na zmiany. Więcej o Thomas PPA przeczytasz tutaj.

Wierzymy, że nasze analizy będą dla tych młodych i utalentowanych ludzi inspiracją do rozwoju, odważnego podejmowania wyzwań i pozwolą im jeszcze mocniej uwierzyć w swoje wyjątkowe możliwości.

Leave your thought here

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *