Blog

„Candidate experience” – 10 minut inspiracji (+przewodnik)

Candidate experience - raport Thomas International
Know-how

„Candidate experience” – 10 minut inspiracji (+przewodnik)

Candidate experience, czyli doświadczenie kandydata – dlaczego jest kluczowe (i skąd dowiedzieć się, czy robisz to dobrze).

„Doświadczenie kandydata” (ang. Candidate experience, CX) to postrzeganie Twojej firmy jako potencjalnego pracodawcy, na podstawie punktów styku i interakcji podczas procesu rekrutacji. Na obecnym rynku rekrutacyjnym jest imperatywem biznesowym, gdyż  widoczna na całym świecie luka kompetencyjna i trend „wielkiej rezygnacji” zaowocowały popytem na talenty znacznie przewyższającym podaż. Dbające o employer branding organizacje, uważne na opinie pojawiające się na portalach typu GoWork, nie mogą sobie pozwolić na negatywne doświadczenia kandydatów.

Dlaczego doświadczenie kandydata jest tak ważne?

Oprócz istniejącego niedoboru talentów na rynku, pandemia wywołała trzęsienie ziemi w oczekiwaniach pracowników i bezprecedensową falę rezygnacji. Obecnie sytuacja ewoluuje, lecz bez prognoz na rychłą zmianę trendów. Rynek jest zorientowany na kandydata, a w miarę postępu technologicznego globalna luka kompetencyjna będzie prawdopodobnie się tylko pogłębiać. Badania przeprowadzone przez konsultantów Korn Ferry sugerują, że do 2030 r. globalny deficyt talentów może przekroczyć 85 milionów stanowisk.

Dowiedz się, jak ostatnie zmiany w biznesowym świecie— od globalnego niedoboru pracowników po rekordową liczbę rezygnacji i trend „quitet quitting” zmieniają to, jak firmy zarządzają doświadczeniem kandydatów.

To samo badanie Korn Ferry ujawniło bezpośredni związek między silnym zaangażowaniem pracowników, a wyższą sprzedażą i przychodami. Wysokiej jakości doświadczenie kandydata ma znaczący wpływ na poczucie zaangażowania w przyszłości, w prostej linii przekłada się więc na wyniki biznesowe.  Z kolei niskie doświadczenie kandydata może zaszkodzić reputacji Twojej firmy i atrakcyjności marki. Negatywne recenzje niezadowolonych osób na stronach z ofertami pracy, takich jak GoWork, mogą zniechęcić innych kandydatów do uznania Twojej firmy za godnego zainteresowania pracodawcę.

Jak możesz poprawić CX w Twojej firmie?

Rekrutacja zgodna z wartościami

Wskazanie na ile kultura organizacyjna firmy jest zgodna z osobistymi wartościami, jest podstawą budowania pozytywnego doświadczenia kandydata. Według badań przeprowadzonych przez firmę doradczą Leadership IQ, 90% rezygnacji z pracy w trakcie trwania okresu próbnego w małych i średnich firmach, jest wynikiem niedostatecznego dopasowania do kultury organizacji. Biorąc pod uwagę centralne znaczenie dostosowania do wartości dla candidate experience, warto te wartości na każdym polu podkreślać. Na przykład, nagłaśnianie postępów w realizacji celów społecznej odpowiedzialności biznesu może być kluczowym wyróżnikiem Twojej marki w oczach najlepszych talentów.

Skąd dowiedzieć się, jakie są wartości i predyspozycje kandydata? Pomoże tu ustrukturyzowany wywiad poprzedzony np. analizą osobowości. Badanie może wskazać, jak prawdopodobne jest, że dana osoba odniesie sukces w pracy w Twojej organizacji, mierząc kluczowe czynniki potencjału. Wykorzystanie analiz psychometrycznych w rekrutacji sygnalizuje kandydatom, że Twoja organizacja inwestuje w swoją kulturę i dąży do pozyskiwania pracowników najlepiej do niej dopasowanych.

Różnorodność

83% kandydatów do pracy – szczególnie przedstawicieli Pokolenia Z – twierdzi, że różnorodność jest ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu oferty pracy (Yello). Pokolenie Z aktywnie poszukuje firm, które cenią dywersyfikację, a 77% szuka dowodów dbałości o różnorodność u potencjalnych pracodawców na wczesnym etapie procesu aplikacyjnego (BuiltIn).  Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o wartościach i potrzebach przedstawicieli różnych pokoleń na rynku pracy, zajrzyj tutaj.

Zamiast polegać na CV, które z natury odzwierciedlają nierówności społeczne, organizacje powinny skupić się na tym, co najważniejsze – predyspozycjach, szybkości uczenia się i przetwarzania informacji. Obiektywne metody naukowe mogą pomóc w zatrudnianiu różnorodnych kandydatów, którzy są wysoce kompetentni w określonych obszarach wymagań. Jednocześnie demonstrują Twoje zaangażowanie jako pracodawcy w politykę wyrównywania szans.

Skuteczne rozmowy rekrutacyjne

Wywiady online są obecnie normą dla ponad połowy pracodawców.  Chociaż pomagają przyspieszyć proces rekrutacji, same w sobie mogą stanowić wyzwanie dla kandydatów i w konsekwencji utrudnić uzyskanie dokładnego obrazu. Warto na przykład mieć na uwadze, że aż 70% kandydatów twierdzi, że straciło szansę na pracę z powodu problemów technicznych podczas rozmowy wideo (Glassdoor). Dlatego, tak ważne jest opieranie decyzji na innych niż wynikające z rozmowy źródłach informacji – na przykład na analizach psychometrycznych. Wnioski dostarczane przez testy biznesowe mogą pomóc rekrutującym menadżerom zbadać cechy charakterystyczne kandydatów, otwierając pole dla głębszych dyskusji i bardziej rygorystycznej oceny naturalnych predyspozycji kandydata w odniesieniu do roli.

Informacje zwrotne i transparentność

Informacja zwrotna jest najważniejszym czynnikiem w długofalowej relacji kandydata z Twoją marką (LinkedIn). Chociaż 98% rekruterów twierdzi, że po rozmowie kwalifikacyjnej zawsze przekazuje informację zwrotną kandydatom którzy nie zostali wybrani, 30% kandydatów twierdzi, że uczestniczyło w rozmowie kwalifikacyjnej bez otrzymania informacji zwrotnej od pracodawcy (Workopolis). Przejrzystość stworzona przez platformy takie jak GoWork lub Glassdoor oznacza, że nie można już uniknąć sprzężenia zwrotnego. Faktem jest, że 86% pracowników i osób poszukujących pracy sprawdza opinie o potencjalnych pracodawcach przed podjęciem decyzji o aplikacji (Glassdoor).

Przekazywanie kandydatom informacji zwrotnej na temat wyników analiz psychometrycznych tworzy dla nich trwałą wartość. Wykorzystywane w rekrutacji testy, takie jak np. analiza stylu zachowania lub osobowości, dostarczają kandydatom informację zwrotną, która może być dla nich cenna na każdym etapie ich kariery. Ma to pozytywny wpływ na budowanie relacji od samego początku, przyspieszając integrację podczas onboardingu i maksymalizując wartość, jaką nowo przyjęte osoby wnoszą do Twojej firmy.

Budowanie pozytywnego candidate experience to temat-rzeka, z pewnością zbyt obszerny by omówić go w jednym artykule. Ale jeśli tak jak my uważasz, że obecnie jest to „absolute must”, mamt dla Ciebie dobrą wiadomość!

Razem z Thomas International przygotowaliśmy raport, który szczegółowo analizuje kluczowe czynniki mające wpływ na CX i sposoby jego budowania. Jest to pierwszy raport z serii „10-minut inspiracji”, kierowany do ekspertów HR i menadżerów.

 

Pobierz przewodnik

Leave your thought here

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *