Blog

Wykonaj test DISC za darmo!

SUPERMOC
Aktualności

Wykonaj test DISC za darmo!

Aby utrzymać najwyższą jakość narzędzi, kwestionariusze analiz psychometrycznych są cyklicznie odświeżane i re-walidowane. Obecnie taki proces prowadzony jest dla najbardziej znanego z naszych testów – analizy behawioralnej THOMAS PPA (DISC).

Czym jest Thomas PPA?

Jest to kwestionariusz opisujący preferowane style zachowania, oparty na metodologii DISC W.M.Marstona, bardzo często stosowany przez firmy w różnych procesach zarządzania ludźmi.

Pracodawca, który zna preferowany styl behawioralny swoich ludzi, może podejmować trafniejsze decyzje rekrutacyjne, budować programy rozwojowe, skuteczniej motywować i zarządzać. W wynikach testów szuka odpowiedzi między innymi na takie pytania:

  • Jakie są mocne strony osoby?
  • Czy firma pozwala jej/mu w pełni wykorzystać swój potencjał?
  • Jakie ograniczenia mogą mieć wpływ na jej/jego efektywność?
  • Czy osoba ma predyspozycje aby odnieść sukces w roli związanej z kontrolą jakości, przestrzeganiem standardów, technicznej, usługowej?
  • Czy osoba aktywnie dąży do celu?
  • Czy czuje się dobrze pracując w bliskim kontakcie z ludźmi?

Więcej informacji o ofercie na Thomas PPA dla organizacji można znaleźć tutaj

Wykonaj test DISC za darmo

UWAGA: proces został zakończony, oferta nie jest już aktualna

Przeważnie badania Thomas PPA są prowadzone wyłącznie na zlecenie organizacji i stąd są niedostępne dla indywidualnych użytkowników, którzy są ciekawi wyników, jakie mogliby uzyskać. Obecnie jednak, właśnie dzięki procesowi re-walidacji narzędzia, możemy zaoferować unikatową opcję wypełnienia kwestionariusza i uzyskania krótkiego raportu opisowego, nieodpłatnie!

UWAGA: proces został zakończony, oferta nie jest już aktualna

Jest to badanie całkowicie różne od tego, które oferujemy w usłudze biznesowej, z innym kwestionariuszem i raportem, kierowane wyłącznie do osób indywidualnych, bez możliwości zastosowania w procesach biznesowych.

Co znajdziesz w raporcie?

Znasz teorię opisującą zachowania ludzi przy pomocy czterech kolorów: czerwonego, żółtego, zielonego i niebieskiego – czyli tę, o której można przeczytać np. w książce Thomasa Ericsona „Otoczeni przez idiotów”? W innym ujęciu, te cztery style opisywane są nazwami czterech czynników: DOMINACJI, KOMUNIKATYWNOŚCI, czyli wywierania wpływu/ inspirowania, STABILIZACJI I ADAPTACJI – podporządkowanie zasadom.

DOMINACJA (Dominance) mówi o tym, w jaki sposób osiągasz cele. Czym kierujesz się w pracy – czy masz silny napęd do wygrywania, dobrze czujesz się w rywalizacji i realizujesz zadania mimo przeszkód? Na ile przejmujesz odpowiedzialność i samodzielnie podejmuje decyzje?

KOMUNIKATYWNOŚĆ (Influence) odnosi się do sposobu budowania relacji. Na ile ważne dla Ciebie jest, by w pracy mieć możliwość interakcji z coraz to nowymi osobami? Jak szybko skracasz dystans, na ile okazujesz emocje? Czy będziesz postrzegany/a jako osoba towarzyska, otwarta, optymistyczna, czy raczej zadaniowa i z rezerwą?

STABILIZACJA (Steadiness) odnosi się do ulubionego tempa i organizacji pracy. Na ile ważne dla Ciebie jest planowanie i spokojne, metodyczne doprowadzanie zadań do logicznego końca? Jak reagujesz na zmiany? Na ile kluczowe jest poczucie bezpieczeństwa w pracy?

ADAPTACJA (Compliance) to podporządkowanie zasadom i procedurom. Czy ważne jest dla Ciebie, aby w organizacji mieć status super-eksperta, osoby świetnie przygotowanej merytorycznie, dbającej o wysoką jakość i niepopełniającej błędów? Na ile w swojej pracy opierasz się na twardych danych? Czy lubisz eksperymentować?

Po wypełnieniu kwestionariusza otrzymasz raport opisujący, w jakim procencie te 4 style będą widoczne w Twoim zachowaniu. Co będzie ważne, co mniej ważne. A może któryś z nich w ogóle nie będzie odzwierciedlony?

UWAGA: proces został zakończony, oferta nie jest już aktualna

Cały proces wypełniania kwestionariusza zajmuje ok. 15 minut. Jest to badanie anonimowe, dla celów naukowych (walidacja nowego kwestionariusza PPA Thomas International). Uwaga, prosimy: po wyświetleniu wyników nie zamykaj przeglądarki – kliknij jeszcze raz na niebieską strzałkę, aby wyświetlił się komunikat „Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza. Odpowiedzi zostały zapisane.” Tylko wtedy będziemy mogli dopisać Twoje odpowiedzi do puli analiz próbnych.

Dziękujemy!

Leave your thought here

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *