Blog

Pełzający lockdown, czyli zdalne zarządzanie w 2022

Pełzający lockdown czyli zdalne zarządzanie w 2022
Zarządzanie

Pełzający lockdown, czyli zdalne zarządzanie w 2022

Menadżer w piątej fali

Obecny „pełzający lockdown” okazuje się być sporo większym menadżerskim wyzwaniem, niż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać. Powiedzmy wprost: hybrydowe zarządzanie po dwóch latach pandemii, ze wszystkimi jej psychologicznymi, społecznymi i biznesowymi konsekwencjami, wymaga od menadżerów super-mocy. Ale skąd ją wziąć, biorąc pod uwagę że motywacyjnie Covid uderza w nas w podobnym stopniu, niezależnie od pozycji w organizacji?

Menadżer w biurze, w stałym kontakcie ze swoimi ludźmi, polega na całym wachlarzu komunikatów. Na sygnałach werbalnych i niewerbalnych. Na obserwacji kontekstu, relacji wewnątrz zespołu i poza nim. Co więcej, będąc w sercu wydarzeń sam poddaje się pewnemu flow, co często ułatwia zarówno budowanie motywacji u innych, jak i utrzymanie na wysokim poziomie własnego zaangażowania i poczucia dobrostanu.

Pełzający lockdown – nieformalny, ale faktyczny

Obecna sytuacja zupełnie tego nie ułatwia. Przy skali 50 tysięcy nowych zakażeń dziennie, na izolacji może przebywać już ponad milion ludzi. Zamiast formalnych obostrzeń mamy zatem realne, nienegocjowalne absencje. A także wynikające z nich potrzeby nieustającej czujności i reagowania na zmiany.

Z jednej strony na naszą korzyść może działać fakt, że przyzwyczailiśmy się już do pracy hybrydowej i nabraliśmy koniecznej w tej sytuacji elastyczności. Z drugiej, zmęczenie przedłużającą się pandemią, której końca jakoś nie widać, może skruszyć najtwardszych.

Zatem reasumując, możemy postawić tezę, że wśród licznych kompetencji oczekiwanych u menadżerów, w „pełzającym lockdownie” na pierwszy plan wysuną się umiejętność zdalnego zarządzania ludźmi w taki sposób, jaki dla każdej z tych osób będzie najbardziej skuteczny, oraz własna wewnątrzsterowność, elastyczność i odporność.

Zostawiając na razie na boku temat własnych cech osobowości menadżera, którymi zajmiemy się w kolejnych artykułach (ale też o których możecie przeczytać więcej tutajtutaj), skupmy się na zagadnieniu pierwszym czyli „jak menadżer ma dobrać strategię zarządzania do potrzeb swoich ludzi”.

Znajdź informacje, uwolnij potencjał

Zauważmy, że sytuacji ani trochę nie poprawia fakt, że w obecnych czasach menadżerowie nierzadko mogą mieć członków zespołu, których nigdy nie spotkali osobiście. A także drugi fakt, że gdyby zapytać przeciętnego pracownika o najbardziej odpowiedni dla niego sposób zarządzania, motywowania i komunikacji, niewielu miałoby samoświadomość wystarczającą, aby móc udzielić na to pytanie odpowiedzi.

Wiedząc, że każdy jest inny i ma swoje preferencje, a przy tym mając niewiele możliwości prowadzenia obserwacji, menedżer może próbować radzić sobie z tym wyzwaniem metodą prób i wielokrotnie poprawianych błędów. O wiele łatwiejszym jednak sposobem wydaje się być psychometria – uzyskanie wglądu w predyspozycje, cechy behawioralne i osobowość twoich ludzi daje tu i teraz odpowiedzi na pytania, których zdobycie w inny sposób zajęłoby znacząco więcej cennego czasu.

Raport Thomas PPA „Zdalne zarządzanie”

Przyjrzyjmy się wynikom analizy wykonanej na bazie jednego z najbardziej popularnych narzędzi diagnozy psychometrycznej – DISC, w ujęciu zdalnego zarządzania. Są to fragmenty raportu „Zdalne zarządzanie pracownikiem”, do badania Thomas PPA, które można wykonać dla każdego pracownika online, w ciągu kilku minut.

Zdalne zarządzanie w lockdownie

Raport został zaprojektowany w taki sposób, aby dać menadżerom precyzyjne wskazówki jak skutecznie komunikować się z omawianą osobą, jak ją motywować, z jakimi trudnościami może mierzyć się w sytuacji pracy zdalnej i hybrydowej, w jakich obszarach będzie potrzebować wsparcia. Uzyskanie takiego poziomu zrozumienia preferencji danej osoby znacznie ułatwia prowadzenie z nią rozmów i utrzymanie jej zaangażowania.

Motywacja – ta sama strategia nie działa na wszystkich

Zdalne zarządzanie w lockdownie

 

Motywacja jest kluczem do wydajności i zaangażowania pracowników. Jako jednostki wszyscy chcemy być cenionymi członkami zwycięskiego zespołu, który ma inspirującą misję. To naprawdę zaczyna się od najprostszych rzeczy – wiedzy, jak zmotywować swoich ludzi i sprawić, by czuli się docenieni. Dzięki zrozumieniu osobowości i preferencji behawioralnych omawianej osoby, menadżer uzyskuje głęboki wgląd w to, co ją napędza i może znacznie łatwiej ją motywować. Wiedza na temat indywidualnie dobranych strategii zarządzania daje menadżerom wspomnianą supermoc – swoistą „instrukcję obsługi” ich pracowników.

Zdalne zarządzanie w lockdownie

Nikt nie jest w stanie uchronić swoich ludzi przed infekcją, trudną sytuacją rynkową, przymusową kwarantanną, inflacją lub społecznym niepokojem. Uchrońmy ich zatem przed spadkiem motywacji, poczuciem osamotnienia, stagnacji, brakiem porozumienia w zespole, konfliktami i zawodową frustracją. To naprawdę bardzo dużo i jest w zasięgu każdego menadżera! Zdobycie wiedzy, dlaczego członkowie Twojego zespołu zachowują się w sobie właściwy sposób, jak chcą być zarządzani, jak ich motywować i z nimi rozmawiać, to pierwszy, ale bardzo znaczący krok do sukcesu.

****

Pełzający lockdown a zarządzanie – wskazówki dla menadżerów

Możemy wesprzeć Cię w zarządzaniu pracownikami zdalnie. Zobacz nasz nowy raport Thomas PPA – zdalne zarządzanie, w którym znajdziesz informacje takie jak:

  • Ogólna charakterystyka preferowanego stylu zachowania
  • Styl komunikowania się
  • Strategie motywacyjne
  • Styl menadżerski odpowiedni dla tej osoby
  • Wskazówki do zarządzania osobą w pracy zdalnej

Leave your thought here

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *