Blog

Jak wypełnić analizę Thomas?

jak wypełnić test Thomasa
Know-how

Jak wypełnić analizę Thomas?

Pokaż prawdziwy obraz siebie

To co najważniejsze: analiza Thomas ma na celu dobranie najlepszego dla Ciebie stanowiska, rodzaju szkoleń, sposobu motywowania, ścieżki rozwoju i awansu. Dlatego warto jest starać się, aby otrzymany wynik odzwierciedlał Twoje prawdziwe preferencje i predyspozycję. Wypełniaj analizę w ciszy i spokoju. Maksymalnie się skoncentruj, wyłącz telefon, znajdź miejsce, gdzie nikt nie będzie Ci przeszkadzał. Staraj się nie przerywać procesu – wypełnianie kwestionariusza nie zajmie Ci więcej niż kilkanaście – kilkadziesiąt minut. Gdybyś miał jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z Administratorem Twojej analizy, kontakt do którego znajdziesz w zaproszeniu.

 

Jak wypełnić Thomas PPA?

Analiza stylu zachowania to niewartościujący opis stylu działania osoby w sytuacji zawodowej, ukierunkowany na wskazanie jej/jego mocnych stron. Nie istnieją tu dobre, ani złe odpowiedzi, analiza ma na celu opisanie preferencji behawioralnych osoby w kontekście jej pracy. Udzielane w kwestionariuszu odpowiedzi służą do określenia mocnych stron osoby, a profil stanowi cenne źródło informacji i jest pomocny w określaniu sposobów sprostania wymaganiom konkretnego środowiska pracy.

Wypełnienie analizy trwa ok. 8 minut. W każdym z wierszy w kwestionariuszu znajdują się zestawy czterech określeń. W każdym wierszu prosimy wybrać z nich jedno, które NAJBARDZIEJ adekwatnie opisuje Twoje zachowanie w sytuacji zadaniowej i jedno które pasuje do Twojego zachowania NAJMNIEJ. Pierwsza odpowiedź jaka przychodzi Ci do głowy jest z reguły najwłaściwsza. W oparciu o udzielone odpowiedzi generowane są wyniki graficzne oraz – opcjonalnie – raport opisowy Thomas PPA.

TU ZNAJDZIESZ WIĘCEJ INFORMACJI O THOMAS PPA

 

Jak wypełnić Thomas GIA/TST?

Baterie testów GIA (administrowana online) oraz TST (papier-ołówek) mierzą zdolności poznawcze – szybkość i dokładność przetwarzania informacji i uczenia się nowych rzeczy. Każda z nich składa się z pięciu testów odnoszących się do takich parametrów jak: spostrzegawczość, wyciąganie wniosków, posługiwanie się liczbami, pamięć, rozumienie słów, orientacja przestrzenna.
Testy mierzą zarówno szybkość, jak i dokładność, dlatego warto jest wypełniać je w maksymalnej ciszy i skupieniu, starając się z jednej strony wykonać jak najwięcej zadań, a z drugiej popełnić jak najmniej błędów.
Twoje odpowiedzi będą porównane z normą populacyjną, a wynik będzie przedstawiony w formie “pozycji centylowej”, przykładowo jeśli Twój wynik plasuje się w 75 centylu, jest on lepszy od wyniku otrzymanego przez 74% populacji.
Pełne informacje na temat Baterii GIA dostępne są w broszurce informacyjnej, którą powinieneś otrzymać od Administratora wraz z zaproszeniem do wykonania analizy. Broszura zawiera przykładowe pytania testowe i daje możliwość ich przećwiczenia, co jest kluczowym elementem przygotowania. Przygotowanie do procesu TST prowadzi Administrator testu bezpośrednio przed testem.
Czas wypełniania Baterii GIA/TST to ok. 45 minut. Pamiętaj, aby nie kontrolować czasu samodzielnie! Zrobi to za Ciebie system online, lub Administrator analizy.

 

Jak wypełnić Thomas TEIQue?

Kwestionariusz Thomas TEIQue mierzy inteligencję emocjonalną. Konstrukt ten opisuje umiejętność rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania emocji własnych i innych ludzi tak, by przełożyć je na jak najbardziej efektywne działania.
Inteligencja emocjonalna jest bardzo istotna w kontekście pracy zawodowej, jako że style zachowań i kompetencje emocjonalne mają znaczący wpływ na indywidualne wyniki. Kwestionariusz TEIQue w dokładny i rzetelny sposób bada kompetencje emocjonalne w kontekście pracy zawodowej i dostarcza informacji przydatnych przy dokonywaniu głębokiej analizy osób i ich wpływu na organizację, w której pracują.
Analiza składa się ze 153 twierdzeń. Prosimy, abyś odniósł się do każdego z nich zaznaczając odpowiedź na skali od 1 = Zupełnie nie, do 7 = Absolutnie tak. Wypełnianie kwestionariusza może zająć Ci ok. 20 – 25 minut, lecz nie jest to czas limitowany.
Według teorii inteligencji emocjonalnej, nie ma tu dobrych ani złych odpowiedzi, lub słabych wyników. Są jedynie informacje dotyczące poszczególnych aspektów, które są, lub nie są istotne na konkretnych stanowiskach. Odpowiedzi udzielaj w sposób szybki i intuicyjny, bez długiego analizowania znaczenia poszczególnych zdań.

 

Jak wypełnić Thomas HPTI?

Thomas HPTI mierzy potencjał osoby, w oparciu o osobowościowy model Wielkiej Piątki. Najczęściej jest stosowany do opisu potencjału przywódczego, może jednak być również stosowany w kontekście rozwojowym u osób, które są zainteresowane inną ścieżką kariery.
Kwestionariusz zawiera 78 pytań, a jego wypełnienie trwa ok. 10 minut. Tak jak przy innych testach – nie ma tu dobrych, ani złych odpowiedzi, a każdy wynik to cenna wskazówka rozwojowa.

 

Jak wypełnić Thomas 360?

Ocena Thomas 360 stopni jest badaniem kompetencji, pozwalającym na uzyskanie obiektywnych i szczerych informacji zwrotnych od współpracowników, przełożonych i podwładnych. Analiza przeprowadzana jest online, a czas jej wypełniania uzależniony jest od zawartości kwestionariusza – tworzonego prez Administratora analizy. Przeważnie wynosi on max. 30 minut.
Ocena 360 to proces, który daje możliwość dowiedzenia się jak praca osoby jest postrzegana przez innych i porównania tych informacji z własną opinią na temat swoich działań.
Korzyści:
Konstruktywna informacja zwrotna, kompletna anonimowość
Pozwala osobom zrozumieć jak są postrzegane przez innych
Wpływa na poprawę komunikacji
Zapewnia konkretne dane dotyczące umiejętności miękkich
Poprawia efektywność w zespole
Pozytywnie wpływa na współpracę
Jak to działa? Administrator Oceny wybiera Cię jako kandydata – osobę ocenianą.  Następnie – najczęściej w porozumieniu Tobą jako osobą ocenianą – wybiera respondentów, czyli osoby, które udzielą informacji zwrotnej. Należy określić minimum 6, a maksimum 25 respondentów. Wszyscy respondenci, łącznie z Tobą otrzymują linki do kwestionariusza online. Wypełniając analizę warto pamiętać, aby ująć w niej zarówno wyrazy uznania dla mocnych stron osoby, jak i opisać szczegółowo obszary do rozwoju.
Kiedy wszyscy respondenci ukończą wypełnianie kwestionariusza, Administrator generuje raport z wynikami. Integralną częścią procesu jest sesja informacji zwrotnej, wraz z opracowaniem Indywidualnego planu rozwojowego.

 

Jak wypełnić Thomas ENGAGE?

Thomas Engage jest badaniem zaangażowania. Co ważne, jest to badanie wyłącznie grupowe, a jego wyniki prezentowane są w skali całej organizacji, z zachowaniem bezwzględnej anonimowości. Dlatego bez obaw możesz udzielać odpowiedzi zgodnych z Twoimi rzeczywistymi odczuciami – wyniki badania będą służyły wdrożeniu strategii ukierunkowanych na podniesienie zaangażowania, jeśli okaże się ono niższe niż oczekiwane.
Raport Engage opisuje 7 obszarów, z których każdy wpływa na poczucie motywacji i zaangażowania. Są tam odniesienia do poziomu wynagrodzeń, ale również do rozwoju, poczucia sprawczości, przynależności, werbalnego doceniania i jasności wymagań. Kwestionariusz jest w części wystandaryzowany, jest w nim również miejsce na swobodną wypowiedź. Pamiętaj, aby skonstruować ją w sposób neutralny, tak by zachować anonimowość. Wypełnianie analizy zajmuje ok. 10 minut.

Leave your thought here

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *