Sklep Thomas

Analiza Behawioralna

Zastosuj Thomas PPA, aby:

  • Wybierać właściwe osoby na właściwe stanowiska
  • Poprawić komunikację
  • Zwiększać motywację i zaangażowanie pracowników
  • Zdefiniować obszary do rozwoju
  • Zarządzać wynikami

 

Kupując otrzymujesz:

  • Zaproszenie do wykonania analizy w formie linku do systemu Thomas online
  • Analizę wyników i przedstawienie ich w formie obszernego raportu opisowego dla Zlecającego
  • Pisemną informację zwrotną dla osób analizowanych
  • Opcjonalnie: feedback dla osoby analizowanej – 30 min. (telefon/ on-line)
  • Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Usługi znajdziesz w Regulaminie
Sku:
PPA-1
Kategoria:
Udostępnij:

Test Thomas PPA (wcześniej  nazywany „APOs”) jest narzędziem opartym na metodologii DISC, stworzoną przez Williama M. Marstona i zaadaptowaną to potrzeb środowiska biznesowego przez Thomasa Henricksona.  Jest to narzędzie ipsatywne – oparte na autodiagnozie. Thomas PPA opisuje style zachowania nie wartościując ich. Celem analizy jest określenie jakie predyspozycje wynikają z preferowanego stylu omawianej osoby i do jakiego stopnia są one kompatybilne ze stanowiskiem, obrazem zespołu, lub też kulturą organizacyjną.

Analiza Thomas PPA dostarcza danych dotyczących stylu behawioralnego omawianych osób w momencie, kiedy znajdują się w środowisku pracy. Wspiera proces podejmowania decyzji rekrutacyjnych, pomaga określić obszary do rozwoju, ścieżkę kariery. Wskazuje jakie zmiany w obrębie struktury i stanowisk mogłyby wpłynąć na zwiększenie efektywności i zmniejszenie niepożądanej  rotacji. Pomaga menadżerom bardziej efektywnie zarządzać,  kierując maksimum ich energii na tych pracowników, którzy rzeczywiście przyczyniają się do rozwoju firmy.

W połowie XX wieku, Dr. Thomas Hendrickson rozbudował teorię DISC pod kątem wykorzystania w środowisku zawodowym i opracował kwestionariusz Thomas PPA, który  opublikował w roku 1958. W ofercie firmy Thomas International na świecie Analiza Thomas PPA znajduje się od roku 1981, na polskim rynku natomiast pojawiła się w roku 1994, jako APOs.

Marston opisał zachowania ludzi w polu dwóch osi z rozgraniczeniem między zachowaniem aktywnym lub reaktywnym, w zależności od indywidualnego postrzegania środowiska jako sprzyjającego lub nieprzyjaznego. Te cztery wymiary tworzą matrycę, na bazie której można określić indywidualny styl zachowania, opisane przez cztery czynniki: Dominacja, Komunikatywność (Wpływ), Stabilizacja oraz Adaptacja /ang.: Dominance, Inducement, Submission, Compliance (DISC)/. Teoria Marstona została opisana przez niego w publikacji ‘Emotions of Normal People’ w roku 1928. Wywodzi się z nurtu psychologii i psychoanalizy.

Analiza Thomas PPA jest testem ipsatywnym , opartym na autodiagnozie. Oznacza to, że opisuje osoby tak, jak same się postrzegają, nie porównując ich z normą dla danej populacji. Jest to kwestionariusz wymuszonego wyboru, składający się z 24 rzędów słów opisujących, z których osoba wybiera określenia najbardziej i najmniej pasujące do jej stylu zachowania. Wymaga dokonania 48 wyborów z pośród 96 określeń, a czas jego wypełnienia wynosi ok. 8 minut.

Analiza Thomas jest dostępna w formacie elektronicznym online, a także w wersji papier-ołówek. Dla osób poniżej 18 roku życia, oraz takich, które wypełniają kwestionariusz nie w języku ojczystym, dostępna jest wersja kwestionariusza  z definicjami (PPA Plus), w kilku wariantach językowych.

Przykładowe raporty:

Dla każdej z analiz Thomas International dostępny jest raport lub zestaw raportów. Dokładamy wszelkich starań, aby były one precyzyjne, łatwe w interpretacji i przyjazne dla użytkownika.
 
Tu możesz pobrać przykładowe raporty Thomas PPA:
Wybór raportu

Profil osobowy, Umiejętności przywódcze, Zdalne zarządzanie

Raport dodatkowy

Informacja zwrotna dla kandydata, Przewodnik dla rekrutera

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.