Blog

Thomas partnerem ICF – International Coaching Federation

Thomas partnerem ICF
Aktualności

Thomas partnerem ICF – International Coaching Federation

Miło nam poinformować, że Thomas International został partnerem ICF – International Coaching Federation.

Nasze analizy wspierają coachów na wielu poziomach:

  • Określanie celów
  • Diagnoza zdolności i potencjału
  • Analiza inteligencji emocjonalnej
  • Style behawioralne
  • Coaching kariery

 

JAK ANALIZY BEHAWIORALNE MOGĄ POMÓC COACHOM W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI

Autor: Joe Sanchez, International Sales Director w Thomas International

Tłumaczenie: Paulina Wierus

Czy to, co mamy teraz to już nowa „normalność”? Pandemia COVID-19 wciąż powoduje tak wiele zmian w świecie biznesowym, że naprawdę trudno jest określić, które z nich są tymczasowe, a które bardziej trwałe. Pewne jest jednak, że życie zawodowe po koronawirusie nie wróci już do sytuacji sprzed pandemii.

Skutki COVID-19 przyniosły coachom nowe wyzwania – jak choćby konieczność poszukiwania alternatywy dla osobistych spotkań z klientami, bezcennych dla wielu z nas. Przyniosły także nowe możliwości, np. znacznie szersze wykorzystanie rozwiązań online. Przyjrzyjmy się zatem, jak analizy psychometryczne wykonywane zdalnie mogą pomóc Tobie jako coachowi zapewnić jeszcze większą wartość swoim klientom.

Jakie są nowe możliwości?

Na podstawie rozmów z przedstawicielami organizacji z każdego sektora gospodarki zauważyłem dwa trendy:

  1. Liderzy starają się dostosować do zmian, które COVID-19 przyniósł ich pracownikom i przeprowadzić ich przez ten niepewny czas.
  2. Zarządzanie pracownikami i zespołami, które obecnie pracują zdalnie, jest trudne dla menedżerów na wszystkich szczeblach, niezależnie od ich doświadczenia.

To nie są wyzwania, na rozwiązanie których liderzy mogą czekać. Jeśli nie są w stanie skutecznie kierować rozproszoną siłą roboczą, ryzykują przyszłość całej swojej organizacji. I nie jest to tylko kwestia umiejętności technologicznych. Wyzwania, z którymi liderzy obecnie się mierzą dotykają tych, które coachowie od lat pomagają rozwiązać – wczuwanie się w potrzeby pracownika, szukanie płaszczyzn porozumienia, motywowanie i inspirowanie pracowników i zespołów do osiągania najlepszych wyników.

Jak mogą tu pomóc analizy psychometryczne?

W nowej normalności jaką jest praca zdalna i ograniczone interakcje osobiste, coachom może być znacznie trudniej poznać swoich klientów, wesprzeć ich w określeniu celów, lub opisaniu ich osobistych preferencji/ zdolności/ potrzeb. Analizy psychometryczne mogą pomóc wypełnić tę lukę, dostarczając obiektywnych, naukowych spostrzeżeń na temat osobowości i zachowań klientów. Co więcej, wnioski wyciągane na podstawie analizy mogą znacząco wykraczać poza tylko wypełnienie tej luki. Mogą pomóc Ci stworzyć dostosowany do potrzeb klientów program coachingowy, który wykorzystuje ich mocne strony i wspiera ich słabsze obszary, pomagając im poruszać się z pewnością siebie w niepewnych czasach.

W przypadku coachów pracujących z kierownictwem wyższego szczebla, mogą oni wykorzystać analizy, aby pomóc swoim klientom skuteczniej pokonywać bezpośrednie wyzwania przed którymi stają ich organizacje. Możesz pomóc im zidentyfikować ich preferencje i uprzedzenia, które mogą prowadzić do podejmowania złych decyzji. Możesz wypracować z nimi strategię przeciwdziałania im, aby utrzymać właściwy tor. Wyniki i raporty otrzymujesz natychmiast, co w przypadku tej grupy zawodowej ma niebagatelne znaczenie.

Jeśli pracujesz z kierownictwem średniego szczebla i kierownikami liniowymi, możesz wykorzystać te dane, aby pomóc swoim klientom zrozumieć, w jaki sposób wchodzą w interakcje z innymi – co działa, co jest dla nich wyzwaniem i jak ich własne preferencje wpływają na tych, którymi zarządzają.

Elastyczne podejście w oparciu o twarde dane

Niezależnie od tego, z jakim klientem pracujesz, dane z analiz psychometrycznych pomogą Ci prowadzić bardziej produktywne i wartościowe sesje, rekompensując niejako niedogodności wynikające z ograniczonej osobistej interakcji. Dają wgląd w sposób, w jaki dana osoba będzie prawdopodobnie zachowywać się w pracy w normalnych warunkach oraz jak to zachowanie zmienia się pod presją. Pozwalają opisać zdolności, potencjał, inteligencję emocjonalną. Pokazują, jak klienci sami widzą swoje własne zachowania. Budują ich samoświadomość, a zatem sprawiają, że są w stanie lepiej wykorzystać lub złagodzić te zachowania, aby stać się bardziej skutecznymi.

Możesz na przykład odkryć, że Twój klient woli trzymać się wypróbowanych i przetestowanych metod przywództwa i komunikacji – co oznacza, że ​stosowanie nowych technologii lub zmiana stylu zarządzania celem dostosowanie się do zarządzania pracownikami zdalnymi będzie dla niego niebagatelnym wyzwaniem. Możesz też odkryć, że pod presją klient staje się bardzo forsujący i autokratyczny, co da Ci możliwość pomocy mu w opracowaniu strategii zaradczych, aby ta tendencja nie powodowała problemów w kontaktach z innymi ludźmi. Zastosowań jest wiele i są one różnorodne. Analizy behawioralne były nawet wykorzystane aby pomóc elitarnym sportowcom poprawić ich grę!

Mam nadzieję, że te spostrzeżenia są przydatne i że udało mi się pokazać potencjalną wartość, jaką analizy psychometryczne mogą wnieść do twoich sesji coachingowych. Nawet jeśli osobiste spotkania ponownie staną się normą w przyszłości, wykorzystanie możliwości narzędzi psychometrycznych – zwłaszcza online, które można przeprowadzić w ciągu kilku minut – wiele zmieni w kontekście wartości jaką oferujesz klientom i poszukiwaniu skutecznych rozwiązań dla wyzwań, przed jakimi stoją.

Leave your thought here

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *