Sklep Thomas

PPA – akredytacja

Warsztat akredytacyjny Thomas PPA daje uprawnienia do samodzielnego stosowania narzędzia w ramach swojej organizacji. 

Certyfikacja jest dwuetapowa i jest realizowana stacjonarnie, lub online. Proces rozpoczyna się dwudniowym warsztatem akredytacyjnym, po którym następuje ok. trzytygodniowa przerwa przeznaczona na samodzielną pracę z narzędziem. Zakończeniem procesu jest  indywidualna sesja certyfikująca z Konsultantem Thomas, której elementem są ćwiczenia interpretacyjne oraz test certyfikujący. Po pozytywnym domknięciu sesji certyfikującej, uczestnik otrzymuje imienny certyfikat Thomas, ważny bezterminowo.

Uzupełnieniem warsztatów certyfikujących są:

  • Bezpłatne webinary pogłębiające wiedzę
  • Warsztaty Thomas Masterclass
  • Stałe wsparcie merytoryczne Konsultantów Thomas

Napisz do nas, aby dowiedzieć się o cenę lub/i zapisać się na warsztat.

Sprawdź najbliższe terminy warsztatów

Sku:
PPA-2
Kategoria:
Udostępnij:

Test Thomas PPA (wcześniej  nazywany „APOs”) jest narzędziem opartym na metodologii DISC, stworzoną przez Williama M. Marstona i zaadaptowaną to potrzeb środowiska biznesowego przez Thomasa Henricksona.  Jest to narzędzie ipsatywne – oparte na autodiagnozie. Thomas PPA opisuje style zachowania nie wartościując ich. Celem analizy jest określenie jakie predyspozycje wynikają z preferowanego stylu omawianej osoby i do jakiego stopnia są one kompatybilne ze stanowiskiem, obrazem zespołu, lub też kulturą organizacyjną.

Analiza Thomas PPA dostarcza danych dotyczących stylu behawioralnego omawianych osób w momencie, kiedy znajdują się w środowisku pracy. Wspiera proces podejmowania decyzji rekrutacyjnych, pomaga określić obszary do rozwoju, ścieżkę kariery. Wskazuje jakie zmiany w obrębie struktury i stanowisk mogłyby wpłynąć na zwiększenie efektywności i zmniejszenie niepożądanej  rotacji. Pomaga menadżerom bardziej efektywnie zarządzać,  kierując maksimum ich energii na tych pracowników, którzy rzeczywiście przyczyniają się do rozwoju firmy.

Adres

© 2021 Grafton - wyłączny dostawca Thomas International w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.